Hoe word je lid?

Schrijf € 68 over op rekening BE07 7350 3573 4266 van Oever vzw.
Vermeld “nieuw lid”, geboortedatum – GSM en mailadres.

Je lidmaatschap van € 68 is 12 maanden geldig.

Bij een aaneensluitende verlening van je lidgeld
betaal je jaarlijks slechts € 58.

Oever… sinds 1997 meer dan 20 jaar warmte en kwaliteit